Русский English Deutsch Le français Español Lingua italiana Suomi Svenska 中
Haku
/ Kaupungin taloudelliset ominaisuudet
Kaupungin taloudelliset ominaisuudet
Veliki Novgorodilla on johtava asema Novgorodin alueen taloudellisessa potentiaalissa: kaupungissa muodostuu noin 80 prosenttia alueen voittoa, tuotetaan 60 prosenttia teollisuustuotteita, hyödynnetään yli 40 prosenttia invetsointeja.
 
Tuotteiden ja palveluiden vuosituotanto kaupungin talouden kaikilla aloilla saavuttaa 80 miljardia rpl.
Veliki Novgorodissa kehittyy kemiallinen, elintarvike-, puunjalostus-, massa- ja paperiteollisuus, koneenrakennustuotanto ja metalliteollisuus, sähköteollisuus ja muitakin teollisuusaloja.
 
Kaupungissa on perustettu valtionjärjestöjä ja liikeyrityksiä, joiden missiona on pienyritysten kehitys ja tuki.
 
Edullisen maantieteellisen aseman, stabiilien sosiaalisten ja taloudellisten olojen, sekä kehittyneen liikenneinfrastruktuurin ansiosta Veliki Novgorod on viehättävä investointikauПромышленно-производственный потенциалpunki. Suotuisien investointiolojen luomisen ja investointilainsäädännön hyväksymisen tuloksena vuodesta 1996 alkaen on tapahtunut ulko- ja kotimaisten investointimäärien nopea kasvu.
 
V. 2009 alussa ulkomaisten investointien kokonaismäärä Veliki Novgorodin koko taloudessa käsitti yli 430 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
 
Ulkomaankauppatoiminnalle on ominaista ulkomaankauppavaihdon kiinteä kasvu, v. 2008 tuloksien mukaan se on ylittänyt 1 miljardin Yhdysvaltain dollaria. Viime vuosien aikana vientimäärä on ollut huomattavassa kasvussa. Sen johdosta, että käyttöön otetaan uusia tuotantolaitoksia, joissa on mukana ulkomaalainen pääoma, tuontimäärä on myös lisääntymässä.
 
Veliki Novgorodin perusvientimaita ovat IVY- ja kaukaiset ulkomaat: Latinalainen Amerikka, Yhdysvallat, Kiina, eurooppalaiset maat. Vientirakenteessa isoin osuus kuuluu kemialliselle, metalliteollisuudelle, koneenrakennukselle ja puunjalostukselle.
 
Perustuontituotteita ovat pahvi ja pakkausetiketti, teknologinen laitteisto, koneenrakennustuotteet, elintarvike. Tuontimaat: IVY-, eurooppalaiset maat, Yhdysvallat, Kiina, Japani. On hahmottunut positiivinen trendi rakennusalalla. On rakennettu uusia tuotantolaitoksia, sosiaali- , kulttuuri- ja arkielämäkohteita, urheilu- ja terveyskeskuksia, isoja kauppoja, toimistotiloja ja hallintorakennuksia. Suunnitteilla on suuren asuinkokonaisuuden rakentaminen Derevjanitskin lähiössä (Kauppapuolen pohjoisosa). Yhteinen rakennuspinta-ala on 206 ha, alueelle suunnitellaan yli 1 milj. m2 asuin-, apu- sosiaali- ja kulttuuritiloja.
 
Tärkeä kaupungin talouselämän osa on mm. pienyrittäjyys. Nykyään kyseinen taloussektori työllistää yli 26 tuhatta ihmistä. Pienyrityksiä toimii melkein kaikilla talousaloilla: teollisuus, kauppa, rakennusala, henkilökohtaiset, terveys-, koulutuspalvelut jne. Kaupungissa on perustettu valtionjärjestöjä ja yksityisiä yrityksiä, joiden missiona on pienyritysten kehitys ja tuki.
 
Veliki Novgorodin matkailuala on viime viiden vuoden aikana kehittynyt perspektiivisimmaksi kaupungin talouden kehityssuunnaksi. Joka vuosi kaupungissa käy noin 225 tuhatta turistia. 
Eri aloihin erikoistuneet keski- ja korkeakoulut voivat valmistaa päteviä asiantuntijoita melkein kaikkiin kaupungissa ja alueella tarvittaviin aloihin.
 
Teollisuustuotantopotentiaali
 
Veliki Novgorodin tärkeimpiin talousaloihin kuuluu teollisuustuotanto, joka tuottaa yhteensä 68% tavaraa ja palveluita kaupungin kaikkien talousalojen kokonaismäärästä. Novgorodin pääteollisuusaloja ovat jalostustuotanto (noin 90%), sähköenergian, kaasun ja veden tuotto ja jakelu (10%).
 
Kaupungin tuotantoteollisuus muodostui 1950-1960-luvuilla, jolloin intensiivisesti kehittyi koneenrakennus ja radioelektroniikka, sekä hieman myöhemmin – kemiallinen teollisuus (OAO Akron, alussa NPO Azot). 1990-luvulla – taloudellisten reformien ja muunnoslaman aikana kaupungin teollisuusrakenne muuttui jyrkästi. Koneenrakennuksessa ja radioelektroniikassa tuotantomäärä on huomattavasti laskenut sen johdosta, että valtiontilauksia on vähentynyt sekä sisäinen ostohalu on suuntautunut tuontitavaroihin. Samalla kaupungin teollisuus on säilyttänyt oman korkeatasoisen tieteellis-teknisen potentiaalinsa ja ammattityövoimansa. 1990-luvun lopussa alkanut uudelleenkasvu on korvannut väliaikaista tuotantomäärän laskua ja nykyhetkeksi reformeja edeltänyt teollisuustuotannon taso on ylitetty (tuotannon fyysinen määrä on kaksinkertaistettu viime kahdeksan vuoden aikana, nousua on ollut havaittaivissa v. 1998 alkaen).
 
Todellisuudessa kaupungin tuotantopotentiaalia määrittää suurimpien teollisuuslaitosten kymppi, niiden joukossa on OAO Akron, OOO Amcor Rentsch Novgorod, OOO Dirol Cadbury, ZAO Novgorodin metallurginen tehdas, yhtiöryhmä Splav ym., jotka tuottavat 80% teollisuustuotteita.
 
Johtava rooli yhteisessä tuotantomäärässä kuuluu jalostusteollisuudelle, kuten kemialliselle, elintarvike-, massa- ja paperiteollisuudelle, koneen- ja laitteiden rakennukselle, sähköenergian, kaasun ja veden tuotolle ja jakelulle.
 
Kaupungin suurissa ja keskisuurissa tuotantolaitoksissa työskentelee noin 25 tuhatta ihmistä, vuden 2008 lopussa keskityöpalkka käsitti 20 tuh. rpl.

Industrial and production capabilities

OAO Akron

OOO Dirol Cadbury

OAO Deka

OAO Laktis

OAO Velikonovgorodsky myasnoy dvor

OAO Novgorodkhleb


ZAO Volkhovets

OOO Amcor Tobacco Packaging Novgorod

OOO Amcor Flexibles Novgorod

ZAO Novgorodsky metallurgichesky zavod

ZAO Korporatsiya Splav

ZAO Promyshlennaya gruppa GARO

ZAO NMZ Energiya

OAO OKB-Planeta

OAO NPO Start

ZAO Novtrak

OAO Avtospetsoborudovanie

OAO PO KvantOAO Transvit
↑ Наверх